In het kader van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij het volgende document opgesteld m.b.t. persoonsgegevens.
Aanwijzing m.b.t. verwerking gegevens


1. Naam en adresgegevens van de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke
alsook van de bedrijfsinterne verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsinformatie geldt voor de gegevensverwerking door:

     3D-lab BVBA
     Spoorwegstraat 5
     B -9520 Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem)
     Telefoon: +32 (0)53 420 395
     Email: Info@3d-lab.be
     Ondernemingsnummer : BE 0478 545 540
 
De bedrijfsinterne verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is bereikbaar onder
bovengenoemd adres, t.a.v. Koen Van haesendonck (zaakvoerder) of via info@3D-lab.be


2. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alsook het doel van de gegevensverwerking.

Als u ons een opdracht laat toekomen, verzamelen we volgende informaties:
     Aanspreekvorm, voornaam, achternaam
     Adres
     Telefoonnummer (vaste net en/of mobile net)
     Een geldig e-mailadres
     Informaties, die in het kader van de opdracht noodzakelijk zijn om de opdracht te volbrengen
     Aangeleverd fotomateriaal, dat in het kader van de opdracht noodzakelijk is om de opdracht te volbrengen

Het verzamelen van de gegevens vindt plaats:
     Om u als onze klant te kunnen identificeren
     Om de in opdracht gegeven diensten of goederen te kunnen leveren
     Om met u te kunnen corresponderen
     Om u een orderbevestiging en/of factuur te sturen.
     Om u informatie te geven over onze producten en/of merken.
     Om u informatie te geven over wijzigingen aan onze privacy policy en/of verkoopsvoorwaarden.

Zover u ons uw persoonsgegevens niet zelf heeft meegedeeld, werden deze door ons uit een
openbare bron verzameld. In dit geval zijn door ons, op het moment van contactopname met u,
alleen uw naam, uw adres en telefoonnummer en E-mailadres bekend. Als bron voor verdere opzoekingen gebruiken we het Internet.


3. Verstrekken van gegevens aan derden

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden, tenzij aan partijen die in onder aanneming meewerken aan de betreffende opdracht.

4. Recht voor betrokkene

U heeft het recht:
Uw eenmalige toestemming te allen tijde te herroepen. Dit heeft als gevolg, dat we de gegevensverwerking, gebaseerd op deze toestemming, voortaan niet meer mogen voortzetten.
Informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verlangen. In het bijzonder kunt u informatie over de gebruikte doeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorie van ontvangers, tegenover wie uw gegevens werden of worden gepubliceerd, de geplande periode van het opslaan van de gegevens, het bestaan
van het recht op correctie, het wissen, het beperken van de verwerking of bezwaar aantekenen, het bestaan van een reclamatierecht, de herkomst van uw gegevens, zover deze niet door ons werden verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventueel duidelijke informatie over de details verlangen.
Onmiddellijk een correctie van foutieve of het compleet maken van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen.
Het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen. In zover niet de verwerking ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, het nakomen van een juridische verplichting, op grond van openbare interesses of voor het claimen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke eisen noodzakelijk is.
Het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens te verlangen. In zover de juistheid van de gegevens door u wordt tegengesproken, de verwerking onrechtmatig is, maar het wissen van deze gegevens door u wordt tegengesproken en wij de gegevens niet meer nodig hebben, echter door u voor het claimen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke eisen noodzakelijk zijn of als u bezwaar aantekent tegen de verwerking.
Uw persoonsgegevens, die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of het overdragen aan een andere verantwoordelijke te verlangen en een bezwaar in te dienen bij een inspectiedienst. Doorgaans kunt u zich hiervoor melden bij de inspectiedienst van uw gebruikelijke woonplaats of arbeidsplaats of bij onze ambtelijke vestiging.


5. Recht op aantekenen van bezwaar.

Indien uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen verwerkt worden werden, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in zover hiervoor redenen zijn, die verband houden met uw specifieke. Mocht u bezwaar aan willen tekenen, dan is het voldoende een e-mail te schrijven aan koen.van.haesendonck@3d-lab.be
Back to Top